Szkoła
Warsztaty
Projekty Stowarzyszenia
Projekty uczniowskie

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Szkoła

Organizacja warsztatów

Warsztaty

Finansowanie i koordynacja

Projekty Stowarzyszenia

Pomoc w realizacji

Projekty uczniowskie

O nas

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „PoRa-dek” jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się przede wszystkim na wspieraniu V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w realizacji jego celów statutowych. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych, a podstawą tej działalności jest praca społeczna członków.

„PoRa-dek” tworzy wspólnotę opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, wzajemnej pomocy i poszanowania wyznawanych przekonań.
Stowarzyszenie „PoRa-dek”  powołane w 150 rocznicę urodzin patronki V LO, Marii Skłodowskiej-Curie sposobem swojego funkcjonowania promuje postawy ekopozytywne, dba o środowisko (min. pieczątki i papier z recyklingu), dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, w szczególności osób pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.
Realizacji misji stowarzyszenia podporządkowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • Szkolna Akademia Umiejętności (SzAU);
 • Ogród Nauki na dachu budynku;
 • Fundusz Stypendialny im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 • Organizacja konkursów przedmiotowych i tematycznych, o szerszym zasięgu;
 • Szeroka wymiana międzynarodowa;
 • Współpraca środowiskowa.

Wizja Szkoły

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie szkołą zrównoważonego rozwoju. To szkoła otwarta na współpracę z absolwentami, rodzicami uczniów, społecznością lokalną, placówkami edukacyjnymi i ukierunkowana na  tworzenie silnych więzi międzyludzkich, kultywująca szkolne tradycje, jednocześnie nowoczesna, dobrze wyposażona placówka edukacyjna zacieśniająca współpracę z instytucjami działającymi na terenie Lublina, Polski i za granicą.
To liceum, które stwarza uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje ich do sprostania wyzwaniom przyszłości – wyposaża w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie oraz funkcjonowanie w społeczeństwie i Europie. Szkoła stawia sobie za zadanie przygotować uczniów do życia w nowoczesnym świecie. Kształci nowe umiejętności, wyposaża ich we właściwe kompetencje, dając jednocześnie młodzieży pomoc w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. Realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

V LO pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez tworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki. Szkoła przygotowuje młodzież do przyszłego życia poprzez uczenie tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Uczy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, szacunku dla trwałych wartości ogólnoludzkich.

Przychody i udzielone wsparcie

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

 • Marzena Drozd – Skarbnik
 • Łukasz Kopytko – Sekretarz
 • Marek Wojtczak – Prezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Jagoda Lasocka
 • Renata Grzegorczyk

Dokumenty

Partnerzy

Bez pomocnych dłoni nie da się wesprzeć bardzo różnych przedsięwzięć. Oprócz szczodrych rodziców naszych uczniów, mamy kilku partnerów, którzy dobrowolnie pomagają nam fizycznie i finansowo, aby wszystko się udawało.

Skip to content